за нас


Създадена през1990г. „Е-5” ООД вече 20 години е изключително успешно на пазара за хладилна иклиматична техника. Предмета на дейност на дружеството е проектиране,производство, продажба, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз нахладилна и климатична техника, както и доставка и монтаж на PUR панели, хладилни врати и PVC дограма. Прохождайки катодистрибутор и фирмен сервиз на единствения в България завод за хладилни камери“Хебър”- гр.Симеоновград, в момента „Е-5” ООД Ви гарантира достъп до високитехнологии и световните постижения в областта на хладилната и климатичнатехника и консумативи. От 1994 година фирмата е вносител на продукцията на“Copeland“- световен лидер в производството на компресори. От години нашипартньори са и:


 Güntner AG &Co. KG – производител на изпарители
Alcocontrols – хладилна автоматика
Degussa AG – припои
Danfoss A/S– хладилна автоматика
ABB Control – автоматика с която произвеждаме ел.табла законтрол на процесите
Rotomatica – вентилатори
От 2005г.фирмата внася и от:
"KAORI Heat treatment" – Пластинчатитоплообменници
Panelco S.A. – Гърция – полиуретанови панели
И много други фирми с които поддържаме отлични бизнесвзаимоотношения.
На национално ниво фирма E -5” ООД е еднаот водещите в бранша.

 
Фирмата имаизпълнени множество обекти в цялата страна:  


Кланици:


ПХЖБрадърс Комерс АД, гр.Шумен капацитет 100прасета на час
Папикс ЕООД, гр.Пещера - капацитет 40прасета на час
Родопа2005 ООД, гр.Търговище капацитет 40 прасета на час
“Байдано Младост” ООД, гр.Момчилград - капацитет 50 прасетана час
“Орион 2001” ЕООД, гр.Пазарджик - капацитет 30 прасета начас


Месокомбинати:  


Месокомбинатитеот групата на “Бони Холдинг АД, гр.София
      - Предприятие запроизводство на месни продукти към МесокомбинатЛовеч” АД
      - Предприятие запроизводство на месни полуфарбикати към Бони Мес” АД
      - Предприятие затранжиране на свинско трупно месо към Месокомбинат Русе” АД
ЕТ “Коко-ДимитърПачеджиев , гр.София
Меснипродукти-Манолов ” ООД,гр.Видин
Сами-М ” ООД, гр.Перник
Мес-ко ” ЕООД, гр.Петрич
МесокомбинатАсеновград ” АД, гр.Асеновград
Европимел ” ООД, гр.Димитровград
Елко ” ООД, гр.Пловдив
Рокар-1 ” ООД, гр.Стара Загора
  Момчеви исие ” ООД, гр.Сливен
Монита ” ООД, гр.Димитровград
Тоска ” ООД, гр.Хасково


  Плодохранилища:  


Агрогарант ” ООД, гр.Пазарджик
СтоянСтрой ” ЕООД, гр.Пловдив
Панорея 4 ” ООД, с.Дуранкулак  


Млекопреработвателни предприятия:  


Сердика ” АД, гр.Добрич
СирмаПриста ” ООД, гр.Русе
Би си сихандел ” ООД, гр.Елена
Зоров 97 ” ООД, гр.София